Handelsbetingelser

Alle tilbud og opgaver er underlagt Mediesitters handelsbetingelser.

Fortrolighed

Samarbejdet imellem Mediesitter og dig som kunde er fortroligt. Mediesitter opbevarer kun oplysninger om adgang til kundens systemer efter aftale. Dit materiale udleveres ikke til andre.

Priser og afgivne tilbud må ikke oplyses til andre.

Priser

Priserne angives altid uden moms.

Opgaver, der ønskes løst uden for vores normale arbejdstid, vil blive pålagt et gebyr på 50% af timeprisen / tilbudsprisen.

Opgaver skal løses hurtigere end normalt pålægges ligeledes et gebyr på 50% timeprisen / tilbudsprisen.

Betaling

En opgave faktureres i slutningen af måneden, og fakturaen fremsendes via e-mail.

Betalingsfristen er 8 arbejdsdage fra fakturadato.
Der et rykkergebyr på kr. 100,- ved første rykker. Hvis 2. rykker er nødvendig pålægges der ligeledes gebyr.
Betales der mod forventning ikke, tages der kontakt til en advokat mhp. inkasso.

Ejendomsret

Alt offentliggjort materiale leveret til dig er dit. Materiale og kreative oplæg m.v. fremsendt som forslag, men som ikke er godkendt/benyttet/offentliggjort tilhører Mediesitter og må ikke bruges af andre. Bruges disse af andre, faktureres du for det udførte arbejde.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Kunden er til en hver tid forpligtet til at overholde dansk lovgivning mht. det materiale, der leveres til brug på fx deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. Mediesitter påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed mv. af de informationer og det materiale, som kunden giver til brug på fx deres hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve. I tilfælde af krav i forbindelse hermed overfor Mediesitter, er kunden forpligtet til at friholde Mediesitter for disse.

Mediesitter er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab, der måtte være foranlediget under udførsel af en aftalt opgave.

Mediesitter arbejde sker i henhold til dansk ret, og Mediesitter er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Mediesitter er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, der befinder sig på kundens eller andres internetservere.

Fortrydelse

En opgave kan annulleres, såfremt den ikke er påbegyndt.
Hvis den først er påbegyndt, kan du vælge at få opgaven kørt færdig, eller at vi stopper og fakturere dig for det tidsforbrug og ydelser, der må være foretaget. Hvis opgaven først er afsluttet, er der ikke nogen fortrydelsesret.

Ændring

Ændringer i en ordre vil ofte medføre ændringer i prisen. Omfanget af ændringen er afgørende for de endelige omkostninger. Alt efter hvor langt Mediesitter er med ordren, kan det påvirke leveringstidspunktet og ekstra omkostninger, hvorfor dette forbehold tages.

Korrektur

Mediesitter tilbyder et højt niveau i dansk, men det er altid dit ansvar at checke korrekturen for fejl og godkende den.

Såfremt du ønsker det, kan vi sende teksten ud til en underleverandør, som kan korrekturlæse teksten. En korrekturlæsning er ikke inkluderet i prisen og forhandles separat.

Markedsføring

Mediesitter forbeholder sig ret til at anvende kundens navn, logo og billeder i markedsføringsøjemed på Medieistters hjemmeside og på sider/profiler på sociale medier.

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler skal ske prompte og senest 2 dage efter levering/offentliggørelse.

Er fejlen Mediesitters, rettes fejlen straks. Er dette ikke tilfredsstillende gives nedslag i prisen i størrelse svarende til den procentvise del af opgaven.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Formålet med cookies på vores website
Der optræder forskellige typer cookies på vores website til forskellige formål bl.a. digital annoncering samt tekniske cookies (WordPress) Den første type sletter sig selv efter hvert besøg og skal alene optimere vores site til din computer. Det er en sessions cookie, der indeholder tekniske oplysninger og hjælper med funktionalitet.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. (Denne feature er endnu ikke en del af sitet.)

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Vi anvender oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@mediesitter.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Mediesitter

Stenkistebuen 20

4180 Sorø

Mobil 21 47 39 77

CVR 36120045

info@mediesitter.dk

Ret til ændringer forbeholdes/ændres uden varsel.
Mediesitter, Susanne Hoff-Clausen.
27. oktober 2019